Tủ nhựa âm tường V4FC

Tủ nhựa âm tường V4FC

Tủ nhựa âm tường V4FC Vanlock dùng chứa MCB, RCCB, RCBO.