Khởi động từ & Rơ le nhiệt

Khởi động từ & Rơ le nhiệt

Khởi động từ và Rơ le nhiệt

Khởi động từ & Rơ le nhiệt SINO là bộ đôi có tác dụng đóng cắt, điều khiển và chống quá tải trong hệ thống điện công nghiệp. Khởi động từ hay còn gọi là Contactor có khả năng tự động đóng cắt các hệ thống điện có công suất lớn như hệ thống chiếu sáng, hệ thống máy bơm nước hoặc các hệ thống, dây chuyền máy móc công nghiệp, các khởi động từ thường được lắp đặt cùng các Rơ le nhiệt nhằm chống quá tải trong hệ thống.

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ