Tủ nhựa âm tường E4MX

Tủ nhựa âm tường E4MX

Tủ nhựa âm tường E4MX thiết kế đế sắt dùng để chưa MCB, RCCB, ELCB và RCBO.