Tủ âm tường đế sắt E4LB

Tủ âm tường đế sắt E4LB

Tủ âm tường SINO E4LB đế sắt, nắp che màu khói trong dùng để chưa MCB, RCCB, RCBO