Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Máy bơm hút chân không kiểu tự động là bơm tăng áp- được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bơm hút chân không kiểu tự động được ứng dụng nhiefu trong đời sống và sản xuất.