Cầu dao tự động MCB SC68N

Cầu dao tự động MCB SC68N